Doğu Türkistan da yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Araştırmacı Yalkun Uluyol ve Doğu Türkistan STK’lar Birliği Genel Sekreteri Abdürreşid Eminhaci’nin katılımlarıyla toplantı düzenlendi

Araştırmacı Yalkun Uluyol ve Doğu Türkistan STK'lar Birliği Genel Sekreteri Abdürreşid Eminhaci'nin katılımlarıyla Doğu Türkistan da yaşanan son gelişmeler hakkında INTWOP araştırmacıları ile birlikte bir toplantı gerçekleştirildi.